Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Tạ Thị Hoài Anh (phó trưởng khoa Sản thường)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0