Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Tạ Quang Mậu (Trưởng khoa các bệnh nhiệt đới)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Bệnh Nhiệt đới

Chuyên khoa : Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0