Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

ThS. Nguyễn Hoàng Sơn (P.trưởng khoa Hồi sức tích cực)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Hồi sức tích cực

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Bệnh Lao 1111, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1985

Phí khám : 150.000 đ