Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1.Thầy thuốc ưu tú. Nguyễn Quốc Văn (Trưởng khoa Tự kỷ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Tự kỷ

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Nhi khoa, Tâm lý

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0