Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

Ths Đỗ Quang Út (TK Nội tiêu hóa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội Tiêu Hóa

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Khoa Nội tiêu hoá, Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Văn Huỳnh

    5