Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Phạm Thủy Phương (p. Trưởng khoa Lão)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Lão khoa

Chuyên khoa : Sản khoa, Y học cổ truyền, Tim mạch - Chuyển hóa, Lão khoa, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Thân Đức Sáng

    5

  • Quang vũ

    5