Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Phạm Văn Cường (Phó khoa Nội tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Cơ - Xương - Khớp, Thần kinh tọa

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0