Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK2 Nguyễn Thị Minh Phương (Chủ nhiệm khoa phụ sản)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa, Hiếm muộn, Phụ Khoa, Ngoại-Phụ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Năm sinh/Thành lập : 1971

Phí khám : 150.000 đ

 • Đặng Thị Mai Phương

  5

 • Ngô Thành Chính

  5

 • Lê Thị Mai Ly

  5

 • Lê Thị Kiều

  5

 • Nguyễn Trung Kiên Trung Kiên

  5

 • Vân Thang Hồng

  5

 • Phạm Thị Nhất Nguyên

  5

 • Trần Văn Tú

  5

 • Nguyễn Thị uyên

  5

 • Nguyễn Thị Ngọc

  5