Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS.BSCK2. Lê Thị Phương Huệ (Phó khoa Nội tiết)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội Tiết

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Thanh Nhàn

Năm sinh/Thành lập : 1982

Phí khám : 150.000 đ

  • Quang vũ

    5