Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Trần Phương Đông (PGĐ Bệnh viện Châm cứu TW)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Điều trị và Phát triển quốc tế

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Thần kinh, Y học cổ truyền, Lão khoa, Nội tiết chuyển hóa, Cơ - Xương - Khớp, Tâm lý

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0