Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Phùng Thị Thu Hà (Phó khoa Răng-Hàm-Mặt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội)

Năm sinh/Thành lập : 1977

Phí khám : 150.000 đ