Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Phùng Ngọc Hòa (Phó khoa CT chi trên và YHTT)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Chấn Thương Chỉnh Hình

Chuyên khoa : Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0