Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Phùng Kim Đạo (Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Chẩn Đoán Hình Ảnh

Chuyên khoa : Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội)

Năm sinh/Thành lập : 1967

Phí khám : 150.000 đ