Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Phùng Duy Hồng Sơn (Khoa tim mạch và lồng ngực)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch và Lồng ngực, Ngoại tim mạch

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0