Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Bá Phong (Trưởng khoa Điều trị toàn diện)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Điều trị toàn diện

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Thần kinh-Tâm thần, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : 27 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0