Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK2. Phí Thị Hải Anh (Trưởng khoa khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Tim mạch - Chuyển hóa, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1972

Phí khám : 150.000 đ