Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Phan Văn An (Trưởng khoa Y học cổ truyền)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Chuyên khoa : Y học cổ truyền

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội)

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0