Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Phan Thị Thu Nga (phó trưởng khoa Khám Sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Sản khoa, Hiếm muộn

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Phí khám : 150.000 đ