Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK1. Phan Thị Bình (phụ trách khoa Tim mạch - Lão khoa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa, Lão khoa

Đơn vị : BV Xây Dựng

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0