Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Phạm Văn Trung (Phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật nhiễm khuẩn)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phẫu thuật Nhiễm khuẩn

Chuyên khoa : Phẫu thuật Nhiễm khuẩn

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0