Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS.BSCK2 Phạm Văn Tạ (p.Khoa Cấp Cứu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phổi

Chuyên khoa : Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0