Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Phạm Văn Thương (Trưởng khoa chuẩn đoán hình ảnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Chuẩn đoán hình ảnh

Chuyên khoa : Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1962

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0