Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Phạm Thị Thu (Trưởng phòng tổ chức hành chính)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Cấp cứu 115

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng, Cấp cứu khẩn cấp

Đơn vị : Trung tâm cấp cứu 115 - HN

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0