Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS.Phạm Tuấn Phương (p.Trưởng khoa ĐTTYC)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Điều trị theo yêu cầu

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1980

Phí khám : 150.000 đ