Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Phạm Thúy Nga (Trưởng khoa hỗ trợ sinh sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa, Hiếm muộn

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0