Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

TS. Phạm Trần Linh (Trưởng khoa C5- Viện tim mạch Bạch Mai)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Viện Tim Mạch

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng, Tim mạch - Chuyển hóa, Lão khoa, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1975

Phí khám : 150.000 đ