Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Phạm Thị Hồng Lê (PGĐ BV Mắt HN)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ban Giám Đốc

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Chế Đình Thắng

    5

  • Nguyễn Văn Đoàn

    5

  • Nguyễn Văn Đoàn

    5