Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Phạm Thái Hưng ( Trưởng khoa ngoại)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khoa Ngoại

Chuyên khoa : Ngoại khoa

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0