Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Phạm Thảo Diệp (Phó khoa Sinh hóa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Hóa Sinh

Chuyên khoa : Khoa Hoá sinh

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0