Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

ThS.BSCK2. Phạm Thị Đào Chinh (trưởng khoa Nội tiêu hóa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội Tiêu Hóa

Chuyên khoa : Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1968

Phí khám : 150.000 đ

 • Nguyễn Ngọc khoa

  5

 • Nguyễn Tất Thủy

  5

 • LÊ TRỌNG HỮU

  5

 • Nguyen Thi Thanh Huong

  5

 • Thái Văn Hà

  5

 • Cao Minh Quang

  5

 • Phùng Thị Hương

  5

 • Văn Thanh Tâm

  5

 • Trần Xuân Lâm

  5

 • Vũ Trọng Quế

  5