Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS.BSCK2. Phạm Thị Đào Chinh (trưởng khoa Nội tiêu hóa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội Tiêu Hóa

Chuyên khoa : Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Võ Nghị

  5

 • Lương Chí Trung

  5

 • Đặng Ngọc Đồng

  5

 • Phạm mai anh

  5

 • Nguyễn Văn phú

  5

 • Vũ Nguyên Hiếu

  5

 • Nguyen Thanh Huong

  5

 • Võ Thành Dũng

  5

 • Võ Thành Dũng

  5

 • Lê Thành Trí

  5