Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Phạm Quang Phúc (Trưởng khoa Ngoại thần kinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ngoại Thần Kinh

Chuyên khoa : Thần kinh

Đơn vị : BV Thanh Nhàn

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0