Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Phạm Quốc Chí (phó trưởng khoa Răng-Hàm-Mặt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1964

Kinh nghiệm : 32 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0