Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

PGS.TS. Phạm Quốc Bình (PGĐ BV Tuệ Tĩnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ban Giám Đốc

Chuyên khoa : Y học cổ truyền, Tim mạch - Chuyển hóa, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0