Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK1. Phạm Kiều Nguyệt Oanh (phó khoa Truyền nhiễm)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Truyền Nhiễm

Chuyên khoa : Truyền nhiễm

Đơn vị : BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0