Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK1. Phạm Kiều Nguyệt Oanh (phó khoa Truyền nhiễm)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Truyền Nhiễm

Chuyên khoa : Truyền nhiễm

Đơn vị : BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM

Năm sinh/Thành lập : 1983

Phí khám : 150.000 đ