Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Phạm Ngọc Ánh (Trưởng khoa Nội III)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0