Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

TS. Phạm Minh Tuấn (Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Viện Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1982

Phí khám : 2.000.000 đ