Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

TS. Phạm Huy Thông ( PGĐ Trung tâm Dị ứng-Miễn dịch lâm sàng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Dị ứng - Miễn dịch

Chuyên khoa : Dị ứng - Miễn dịch

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1965

Phí khám : 150.000 đ