Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Ths. Bs. Phạm Huỳnh Hùng

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Khoa Tai – Mũi - Họng, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi Đồng TP HCM

Năm sinh/Thành lập : 1984

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • trương hoàng khang

  5

 • Nguyễn Thị Thu Hậu

  5

 • Lê Thị Quyên

  5

 • Nguyễn Thị Thu Hậu

  5

 • Trần Thị Thiện

  5

 • Phạm Thị Triệu

  5

 • Trương Ngọc Hân

  5

 • Thạch Minh Nhựt

  5

 • Nguyen Huy hoang

  5