Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Phạm Hoài Thu (BS Khoa Cơ-Xương-Khớp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Chuyên khoa : Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0