Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Phạm Hữu Lư (BS Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tim Mạch

Chuyên khoa : phẫu thuật lồng ngực, Tim mạch và Lồng ngực

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 16 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0