Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Phạm Hữu Hiển (Phó trưởng khoa cấp cứu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Cấp Cứu

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Phổi hô hấp

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1984

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0