Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Phạm Giang Nam ( Trung tâm cấp cứu 115)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng, Cấp cứu khẩn cấp

Đơn vị : Trung tâm cấp cứu 115 - HN

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0