Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Phạm Gia Anh (Phó khoa Ung Bướu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ung bướu

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : 14 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0