Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2 Nguyễn Thị Song An ( TK y học cổ truyền)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Chuyên khoa : Y học cổ truyền

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Chinh

    5

  • Nguyễn Thị Hải Phượng

    5