Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Ninh Việt Khải (PGĐ Trung tâm ghép tạng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ghép tạng

Chuyên khoa : Gan mật, Phẫu thuật Gan mật

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0