Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Nguyễn Khắc Ninh (Trưởng khoa Đột quỵ-Phục hồi chức năng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Đột quỵ-Phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Thần kinh-Tâm thần, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Lão khoa

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Phí khám : 150.000 đ

  • Hoàng Minh Trưc

    5

  • Nguyễn Ngọc khánh ngân

    5