Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS.BS. Trần Phan Ninh (Trưởng khoa chuẩn đoán hình ảnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Chuẩn đoán hình ảnh

Chuyên khoa : Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0