Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK2. Ngô Thị Lan Phương (Trưởng khoa Nội Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội Nhi

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng, Y học cổ truyền

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1963

Phí khám : 150.000 đ