Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Nhâm Tuấn Anh (Trưởng khoa Tai Mũi Họng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0