Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Quang Bắc (Trưởng khoa Sản nhiễm khuẩn)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Sản nhiễm khuẩn

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0